μπαταρίες nimh, ανακύκλωση μπαταριών | ανακυκλωση μπαταριων τιμη κιλου | scraprice.comανακυκλωση μπαταριων | μπαταρίες nimh | Τιμή αγοράς:

BATTERY PURCHASING – is beneficial in several aspects: ecological and financial. Everybody knows how much toxic substances are in batteries and that it is strictly forbidden to get rid of them in anyway and anywhere. Recently recyclers started to buy used batteries and almost all battery components are used for reuse. Metal recyclers buy lead, plastic is bought by plastic recyclers and the acid inside the battery can be used in the production of various other materials. Battery purchasing is available in many countries and only licensed companies can ensure the ecological and legal disposal. The purchase price depends on the price of lead, which is regulated on metal exchanges and varies from store to store and country.