çovdar alış qiyməti, taxıl alınmasıtaxıl alınması | çovdar alış qiyməti | Alış qiyməti: