arpa alış qiyməti, taxıl alınmasıtaxıl alınması | arpa alış qiyməti | Alış qiyməti: