Kolza alış qiyməti, taxıl alınmasıtaxıl alınması | Kolza alış qiyməti | Alış qiyməti: