göbələk alınması, göbələk, giləmeyvə alınmasıgöbələk, giləmeyvə alınması | göbələk alınması | Alış qiyməti: