giləmeyvə alınması, göbələk, giləmeyvə alınmasıgöbələk, giləmeyvə alınması | giləmeyvə alınması | Alış qiyməti: