meşə alınması, Daşınmaz əmlak alınmasıDaşınmaz əmlak alınması | meşə alınması | Alış qiyməti: