mal-qara alınması, ilbizlər, heyvandarlıq alınmasıilbizlər, heyvandarlıq alınması | mal-qara alınması | Alış qiyməti: